Changzhou Canghai Auction Co., Ltd.


  

Changzhou Canghai Auction Co., Ltd.
2/F, Jiangnan Fine Art Gallery
166-68 Xiao Dong Men Road, Tianning District
Changzhou, Jiangsu 213002 China
Telephone: +86 519 8813 5073
Fax: +86 519 8889 8965

www.chmz.cn