Beijing Phoenixtar International Auction Co., LTD.


  

Beijing Phoenixtar International Auction Co., LTD.
605-606, De Yuan Jiu He Building
10 Hong Yan Road, Chaoyang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 8792 2059
Fax: +86 10 8792 2059

www.phoenixtar.com