Tianjin Beiyang Rongxin International Auction Co., Ltd


  

Tianjin Beiyang Rongxin International Auction Co., Ltd
224 Xinhua Road, Heping district, Tianjin
Tianjin,  300050 China
Telephone: +86 22 2319 5786
Fax: +86 022 2829 8888

www.byrxgp.com