Beijing Bolangxuan International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Bolangxuan International Auction Co., Ltd.
Room 207, Building #17, Bai Huan Jia Yuan
66 Guang Qu Road, East San Huan, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 010 8772 8923
Fax: +86 010 8772 8923

www.zxfcheng.com