Shenzhen Shiji Jingdian Auction Co., Ltd.


  

Shenzhen Shiji Jingdian Auction Co., Ltd.
Room 1610-12, Yang Guang Golf Building
7008 Shen Nan Avenue, Futian District
Shenzhen, Guangdong,  518040 China
Telephone: +86 755 8302 2760
Fax: +86 755 8248 1820