Changchun Jinding Auction Co., Ltd.


  

Changchun Jinding Auction Co., Ltd.
Room 1216, Zhong Ji Building
1562 Jie Fang Road, Nan Guan District
Changchun, Jilin 130022 China
Telephone: +86 431 8911 6667
Fax: +86 431 8911 6668

www.ccjindingpm.com