Beijing Shiji Jinze Auction Co., Ltd.


  

Beijing Shiji Jinze Auction Co., Ltd.
Unit B, 17G, Jing Rui Building
17 East San Huan Nan Road, Chaoyang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 8766 7508
Fax: +86 10 8766 7508