Zhongbo International Auction Co., Ltd.


  

Zhongbo International Auction Co., Ltd.
Room 4F439, Building No. 22
De Bao Xin Garden, Xicheng District
Beijing,  100044 China
Telephone: +86 10 6830 5066
Fax: +86 10 6830 5065

www.zhongboguoji.com