Beijing Chenghao International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Chenghao International Auction Co., Ltd.
Room 201, Unit 5, Building No. 2. No. 68 Ju Long Hua Yuan
Xin Zhong St, Dongcheng District
Beijing,  100027 China
Telephone: +86 10 6553 2135
Fax: +86 10 6553 2135

www.chenghaogj.com