Shanghai Laochenghuangmiao Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Laochenghuangmiao Auction Co., Ltd.
2 Floor, Hua Bao Lou
265 Fang Bang Zhong Road
Shanghai,  200010 China
Telephone: +86 21 6355 6503
Fax: +86 21 6355 2806