Beijing Jinbo Shenghua International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Jinbo Shenghua International Auction Co., Ltd.
#416, 4/F, Ren He Garden, East Liu Li Chang, Xuan Wu District
Beijing,  100050 China
Telephone: +86 10 6303 8371
Fax: +86 10 6302 9682

www.jbshpm.com