Beijing Yazhou Hongda International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yazhou Hongda International Auction Co., Ltd.
#11B,Unit B, Jing Rui Building
17 East San Huan Nan Road, Chaoyang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 6766 8866
Fax: +86 10 8766 7551

www.hdyw.net