Beijing Yonghe Jiacheng Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yonghe Jiacheng Auction Co., Ltd.
1111, Unit B, Yonghe Plaza
28 Andingmen Dong Dajie, Dongcheng District
Beijing,  100007 China
Telephone: +86 10 6409 7672
Fax: +86 10 6409 7664

www.yhjcpm.com