ZhongYaZheng Auctions Co., Ltd.


  

ZhongYaZheng Auctions Co., Ltd.
20 Xuan Wu Men Wai Da Jie, Hai Ge International Hotel
Commercial Tower, Unit B, 7/F
Beijing,  100005 China
Telephone: +86 10 6301 5558
Fax: +86 10 6301 5558 ext 116