JiangSu JiaHeng Interantional Auctions Co.,Ltd.


  

JiangSu JiaHeng Interantional Auctions Co.,Ltd.
Dong Zhou Information Technology District, Building No. 4
72 Bei Jing Xi Lu
Nanjing, Jiangsu 210024 China
Telephone: +86 25 8320 8181
Fax: +86 25 83208282

www.joyham.com