ZheJiang QianTang Auction Co.,Ltd.


  

ZheJiang QianTang Auction Co.,Ltd.
Room 1202, Wan Xin Building
2 Guan Yi Hou
Hangzhou, Zhejiang 310002 China
Telephone: +86 0571 8703 0388
Fax: +86 0571 8701 2988

www.zjqt.com.cn